Uta Jacobs | Offentliga uppdrag

Skulptur i landskapet
Landskapskonst med intresse för gatans rum, torget, bostadsområden och parker.  Jag utför skulpturerna ofta i granit och gestaltar hela rummet omkring dem.

Katrineholms centrum, Medborgarplatsen i Degerfors och Kungsgatan i Flen är platser där jag har arbetad med helheten.

.
Mina former kan ofta härledas från naturen men pendla mellan det organiska och geometriska. Jag använder mig också av uppförstoringens transformation, där små fragment får en skulptural form i granit.