DAGGSKÅLAR

Granit och vatten,
Gröngarns omsorgsboende
Enköpings kommun, 2013