STILLEBEN MED DEGEL, JÄRNMALM OCH TRÄKOL

Skulptur i brons, hallandsgnejs och glavaskiffer. Vattenbassänger och markläggning, älvdalskvartsit, markbetong och smågatsten

Medborgarplatsen, Degerfors, 1999