VINDSPEJARENS SNÄCKA

Vätögranit,
Landvetterskolan 2005