Uta Jacobs | Skulptur

Former av liv

Drivkraften och intresset i mitt arbete har alltid varit naturens former i dess olika skepnader, från människokroppen till cellstrukturer i växter eller de minsta urformer av liv som t.ex. finns i vatten.

En värld fylld av sällsamma former där livets eget drama utspelas, och där vi alla ingår i ett kretslopp. En medvetenhet om våra biologiska förutsättningar skulle kanske göra oss mera ödmjuka i förhållande till andra levande skapelser.Samtidigt kan jag i andra utställningar fokusera mera på kvinnans livserfarenhet och använda mig både av naturens potential, och den mänskliga kroppen som symboliskt referensverk. Där finns tecken för växande, liv, död och passion.Den slipade stenen eller leran ger en känsla av hud och en kroppslig närvaro i skulpturerna som blir rumsliga metaforer för känslor och erfarenheter som möter mig i livet.