EKLÖV OCH ÅKERFRÄKEN

Nya Kungsgatan Flen 2011
Bohusgranit och Störengranit