NÄRINGSGIVARE

Skulpturlera och järn, 100 x 100 cm

Utställning
Ebelingmuseet 2008